foto » malmö,pålängehist-07 048

Plöjd åker med rönnbevuxen åkerholme 2007