foto

Fotografier går att köpa efter förfrågan. Inramade eller utan ram efter överenskommelse. Endast en kopia görs av varje foto för försäljnig om inget annat anges. Maila marieyeah@gmail.com. Jag tar även porträtt bilder, bilder på husdjur eller annat på beställning. Jag jobbar endast med naturlig belysning och för det mesta utomhus. Alltså ej studiobilder.

No Comments yet.